Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори в областта на одита, инспекциите и оценяването в сферата на здравеопазването и безопасността на храните

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори в областта на одита, инспекциите и оценяването в сферата на здравеопазването и безопасността на храните

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 26/04/2022

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 85

Минимален резултат, необходим за допускане: 12​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 02/05/2022 - 16:17
Дата на актуализацията : 02/05/2022 - 16:18