Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Администратори в областта на международното сътрудничество и управлението на помощи за държави извън ЕС

Окончателни резултати от конкурса - Администратори в областта на международното сътрудничество и управлението на помощи за държави извън ЕС

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 05/05/2022

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 100

Минимален резултат: 122​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 06/05/2022 - 11:10
Дата на актуализацията : 06/05/2022 - 11:15