Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Γλωσσομαθείς νομικοί ελληνικής γλώσσας (EL)

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Γλωσσομαθείς νομικοί ελληνικής γλώσσας (EL)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 19/05/2022

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 26

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 19/05/2022 - 16:45
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 20/05/2022 - 11:09