Home > Job opportunities > Job opportunities

Job opportunities

Hľadáte si prácu v inštitúciách alebo agentúrach EÚ?

V našej databáze nájdete ponuku stálych a dočasných pracovných miest vrátane miest pre zmluvných zamestnancov, stáží a pracovných pobytov. 

Výberové konania na miesta dočasných zamestnancov zvyčajne organizujú samotné inštitúcie a agentúry, a teda nie úrad EPSO. 

Zároveň vám odporúčame pravidelne navštevovať webové stránky tých organizácií, v ktorých by ste chceli pracovať. Za obsah webových stránok agentúr a za oznámenia o voľných pracovných miestach zverejnené na týchto stránkach však úrad EPSO nezodpovedá.

Chceli by sme vás upozorniť, že na tejto stránke sa neuvádzajú všetky ponuky voľných pracovných miest. Isté pozície môžu byť otvorené len pre uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali konanie zamerané na výber zmluvných zamestnancov (CAST).