Съвет на Европейския съюз — платени стажове

Начало > Възможности за работа > Съвет на Европейския съюз — платени стажове
Open for application: 
15/02/2022
Application closes / deadline: 
15/03/2022 - 12:00(брюкселско време)
Type of contract: 

В зависимост от нуждите на службата, ежедневната работа на стажанта по принцип е равностойна на работата на младшите служители на позиция администратори в началото на тяхната кариера, например: подготовка на заседания и изготвяне на протоколи, участие в заседания на Корепер и подготвителни органи на Съвета, проучвания във връзка с определен проект, превод на документи, съставяне на документи, изготвяне на доклади. Стажантите ще бъдат поканени да участват в програма за обучение, която включва посещения и конференции в други институции на ЕС в Брюксел, Люксембург и Страсбург.

Кой може да кандидатства: Граждани на ЕС, които към датата на изпращане на кандидатурите са завършили поне първата част от своето университетско образование и разполагат с диплома или еквивалентен на нея документ.

Продължителност: 5 месеца.

Заплащане: Да. 1220,78 евро на месец, възстановяване на пътни разноски и карта за намаление в стола на Генералния секретариат на Съвета.

Начални дати:

  • 1 февруари (период на кандидатстване около август/септември — проверете отново тогава за окончателните дати).
  • 1 септември (период на кандидатстване около февруари/март — проверете отново тогава за окончателните дати).