Lønnede praktikophold i Rådet for Den Europæiske Union

Home > Job opportunities > Siden blev ikke fundet > Lønnede praktikophold i Rådet for Den Europæiske Union
Open for application: 
30/08/2019
Application closes / deadline: 
30/09/2019 - 12:00(Bruxellestid)
Type of contract: 

Det daglige arbejde for en praktikant afhænger af afdelingens behov, men svarer normalt til de arbejdsopgaver, der varetages af administratorer i starten af deres karriere, dvs.: forberedelse af møder og udarbejdelse af referater, deltagelse i møder i Coreper og Rådets forberedende organer, undersøgelser i forbindelse med et bestemt projekt, oversættelse af dokumenter, indsamling af dokumentation og udarbejdelse af rapporter. Praktikanterne bliver også indbudt til at deltage i et studieprogram, der omfatter besøg og konferencer i andre EU-institutioner i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg.

Hvem kan søge? EU-borgere, som før fristen for at indsende en ansøgning, har bestået mindst første del af deres højere uddannelse, og som har en bachelorgrad eller tilsvarende.

Varighed: 5 måneder

Lønnet: Ja. 1 196,84 euro om måneden, godtgørelse af rejseudgifter og rabatkort til Rådets kantiner.

Startdato: 1. februar (ansøgningen finder sted omkring august/september - find de endelige datoer til den tid) og 1. september (ansøgningen finder sted omkring februar/marts - find de endelige datoer til den tid).