Αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Home > Job opportunities > Δεν βρέθηκε η σελίδα αυτή > Αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Open for application: 
17/02/2020
Application closes / deadline: 
16/03/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Type of contract: 

Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, η καθημερινή εργασία ενός ασκουμένου θα είναι σε γενικές γραμμές ισότιμη με αυτή ενός νέου διοικητικού υπαλλήλου στην αρχή της σταδιοδρομίας του, δηλαδή: προετοιμασία συνεδριάσεων και τήρηση πρακτικών, παρακολούθηση συνεδριάσεων του Coreper και των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου, έρευνα για συγκεκριμένα θέματα, μετάφραση κειμένων, συγκέντρωση τεκμηρίωσης, σύνταξη εκθέσεων. Επίσης, οι ασκούμενοι θα καλούνται να παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο περιλαμβάνει επισκέψεις και διαλέξεις σε άλλα όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι χωρών της ΕΕ οι οποίοι, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο μέρος των πανεπιστημιακών τους σπουδών και διαθέτουν πιστοποιητικό απόκτησης πτυχίου ή ισοδύναμο τίτλο.

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. 1.196,84 ευρώ μηνιαίως, επιστροφή εξόδων ταξιδιού και εκπτωτική κάρτα του εστιατορίου της ΓΓΣ.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Φεβρουαρίου (περίοδος υποβολής αίτησης γύρω στον Αύγουστο/Σεπτέμβριο - ενημερωθείτε τότε για τις οριστικές ημερομηνίες) και 1η Σεπτεμβρίου (περίοδος υποβολής αίτησης γύρω στον Φεβρουάριο/Μάρτιο - ενημερωθείτε τότε για τις οριστικές ημερομηνίες).