Euroopa Liidu Nõukogu tasustatud praktikakohad

Home > Job opportunities > Lehekülge ei leitud > Euroopa Liidu Nõukogu tasustatud praktikakohad
Open for application: 
17/02/2020
Application closes / deadline: 
16/03/2020 - 12:00(Brüsseli aja järgi)
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Sõltuvalt talituse vajadustest koosneb praktikandi igapäevatöö üldjuhul äsja tööd alustanud nooremametniku ülesannetest, milleks võivad olla näiteks koosolekute ettevalmistamine ja protokollimine, liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee (COREPER) ja ELi nõukogu ettevalmistavate organite koosolekute külastamine, taustauuringute tegemine konkreetse projekti jaoks, dokumentide tõlkimine ja koostamine ning aruannete koostamine. Samuti kutsutakse praktikandid osalema õppeprogrammis, mille käigus külastatakse teisi institutsioone ja konverentse Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis.

Kes saavad kandideerida: ELi kodanikud, kes avalduse esitamise tähtpäevaks on lõpetanud vähemalt esimese astme ülikooliõpingud ning saanud tõendi omandatud kraadi või samaväärsete õppetulemuste kohta.

Kestus: 5 kuud.

Tasustatud: Jah. 1196,84 eurot kuus. Reisikulud hüvitatakse. Nõukogu peasekretariaadi restorani sooduskaart.

Alguskuupäevad: 1. veebruar (kandideerimisperiood augustis või septembris – kontrollige lõplike kuupäevade avaldamisel) ja 1. september (kandideerimisperiood veebruaris või märtsis – kontrollige lõplike kuupäevade avaldamisel).