Platené stáže v Rade Európskej únie

Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Platené stáže v Rade Európskej únie
Open for application: 
15/02/2022
Application closes / deadline: 
15/03/2022 - 12:00(bruselský čas)
Institution/Agency: 
Type of contract: 

V závislosti od potrieb služby budú každodenné pracovné povinnosti stážistu vo všeobecnosti rovnaké ako pracovné činnosti úradníkov – administrátorov na začiatku kariéry, napr. príprava stretnutí a vypracúvanie zápisníc, zúčastňovanie sa na zasadnutiach výboru Coreper a prípravných orgánov Rady, prieskum v súvislosti s určitým projektom, preklad dokumentov, zostavovanie dokumentácie a písanie správ. Stážisti budú prizvaní k účasti na študijnom programe zahŕňajúcom návštevy a konferencie v ďalších inštitúciách EÚ v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.

Kto sa môže prihlásiť: Občania EÚ, ktorí do uzávierky prihlášok ukončili aspoň prvý stupeň univerzitného štúdia a majú diplom alebo rovnocenné osvedčenie.

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: áno. 1 220,78 EUR mesačne, náhrada cestovných výdavkov a poukaz na zľavu do reštaurácie GSR.

Dátum nástupu:

  • 1. februára (obdobie podávania prihlášok približne v auguste/septembri, kedy budú spresnené aj konečné termíny)
  • 1. septembra (obdobie podávania prihlášok približne vo februári/v marci, kedy budú spresnené aj konečné termíny).