Стажове „Робер Шуман“

Home > Job opportunities > Страницата не е намерена > Стажове „Робер Шуман“
Open for application: 
01/11/2019
Application closes / deadline: 
30/11/2019 - 12:00(брюкселско време)
Type of contract: 

Целта на стажовете „Робер Шуман“ е да допринесат за европейското и професионалното обучение на гражданите на ЕС и да запознаят участниците с работата на Европейския парламент.

Кой може да кандидатства: Висшисти на възраст 18 години или повече. Кандидатите трябва да имат задълбочени познания по два от официалните езици на Европейския съюз и да не са работили за повече от два последователни месеца в институция или орган на ЕС.

Продължителност: 5 месеца

Платен: Да. Около 1300 евро

Начални дати: 1 март и 1 октомври