Schumanovy stáže

Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Schumanovy stáže
Open for application: 
01/11/2020
Application closes / deadline: 
30/11/2020 - 23:59(Bruselského času)
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Účelem tzv. Schumanovy stáže je rozšířit vzdělání a odbornou přípravu občanů EU o evropský prvek a seznámit je s fungováním Evropského parlamentu.

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokých škol ve věku 18 let a více. Uchazeči musí důkladně ovládat dva úřední jazyky Evropské unie a nesměli pracovat déle než dva po sobě následující měsíce v orgánu nebo instituci EU.

Doba trvání stáže: 5 měsíců

Placená stáž: ano, přibližně 1 300 eur.

Datum zahájení stáže: 1. března nebo 1. října