Schuman-praktikophold

Forside > Jobmuligheder > Schuman-praktikophold
Open for application: 
01/11/2020
Application closes / deadline: 
30/11/2020 - 23:59(Bruxellestid)
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Robert Schuman-praktikophold skal bidrage til EU-borgernes europæiske og faglige uddannelse og give dem et indblik i Europa-Parlamentets arbejde.

Hvem kan søge? Universitetsstuderende på 18 år og derover. Ansøgerne skal have et indgående kendskab til to af EU's officielle sprog og må ikke have arbejdet i mere end to på hinanden følgende måneder i en EU-institution eller et EU-organ.

Varighed: 5 måneder

Lønnet: Ja. Ca. 1 300 euro

Startdato: 1. marts og 1. oktober