Περίοδοι πρακτικής άσκησης Robert Schuman

Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Περίοδοι πρακτικής άσκησης Robert Schuman
Open for application: 
01/11/2020
Application closes / deadline: 
30/11/2020 - 23:59(Ώρα Βρυξελλών)
Type of contract: 

Στόχος των περιόδων πρακτικής άσκησης Schuman είναι η συμβολή στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των Ευρωπαίων πολιτών και η παροχή εμπειρίας σχετικά με το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου ηλικίας 18 ετών και πάνω. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα δύο από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην έχουν εργαστεί για περισσότερο από δύο συνεχείς μήνες σε θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ.

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.300 ευρώ

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Μαρτίου και 1η Οκτωβρίου