Stáže Roberta Schumana

Home > Job opportunities > Stránka sa nenašla > Stáže Roberta Schumana
Open for application: 
01/11/2019
Application closes / deadline: 
30/11/2019 - 12:00(bruselský čas)
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Cieľom stáží Roberta Schumana je prispieť k vzdelávaniu a odbornej príprave občanov EÚ a poskytnúť prehľad o činnosti Európskeho parlamentu.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl vo veku 18 rokov a viac. Uchádzači by mali mať dôkladnú znalosť dvoch úradných jazykov Európskej únie a nesmeli pracovať viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace v inštitúcii alebo orgáne EÚ.

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 1 300 €

Dátumy nástupu: 1. marec a 1. október