Praktikophold

Forside > Jobmuligheder > Praktikophold
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Den Europæiske Ombudsmand tilbyder praktikophold til studerende på højere læreanstalter eller færdiguddannede med stor interesse i EU's offentlige forvaltning, og især i hvordan EU's administration vedrører borgerne.

Praktikopholdene skal give de nyuddannede praktisk erfaring med Den Europæiske Ombudsmands arbejde og give dem mulighed for at bygge videre på viden og færdigheder, som de har tilegnet sig under deres studier. Afhængigt af praktikopholdets art får praktikanterne til opgave at hjælpe med at undersøge klager, bistå med medie- og kommunikationsaktiviteter, arbejde på IT-projekter eller forskning, der er relevant for Ombudsmandens arbejde. Praktikanterne arbejder under opsyn af en tjenestemand eller ansat i Den Europæiske Ombudsmands kontor, for det meste en kontorchef eller tilsvarende.

Hvem kan søge? Borgere i et EU-land eller i et kandidatland til tiltrædelse, som har en grad eller et eksamensbevis på mindst 3 inden for et af de emner, der er nævnt i opslaget:

Varighed: Maksimalt 1 år (afhængigt af resultaterne).

Lønnet? Ja. Omkring 1 300 euro om måneden i Bruxelles og omkring 1 600 euro om måneden i Strasbourg.

Startdato: 1. januar og 1. september.