Praktika

Institution/Agency: 
Type of contract: 

Euroopa Ombudsman pakub praktikakohti ülikooli- ja kõrgkoolilõpetanutele, kelle huvivaldkonnaks on Euroopa Liidu avalik haldus ning eelkõige ELi institutsioonide suhted kodanikega.

Praktika annab värsketele ülikoolilõpetanutele praktilise töökogemuse Euroopa Ombudsmani büroos ning võimaldab neil täiendada õpingute käigus omandatud teadmisi ja oskusi. Praktikandi tööülesannete hulgas on konkreetsest praktikaperioodist olenevalt kaebuste uurimine, meedia ja teabevahetusega seotud ülesanded, osalemine IT-projektides või ombudsmani kohustustega seotud uurimistöö tegemine. Praktikandid töötavad Euroopa Ombudsmani büroo ametniku või töötaja (tavaliselt üksuse juhi või võrdväärse juhtivtöötaja) otsese järelevalve all.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriigi või kandidaatriigi kodanikud, kellel on vähemalt kolme aasta pikkuseid kõrgkooliõpinguid tõendav kraad või diplom ühel praktikateates nimetatud erialal.

Kestus: maksimaalselt 1 aasta (sõltuvalt tulemuslikkusest).

Tasustatud: jah. Umbes 1300 eurot kuus Brüsselis ja 1600 eurot kuus Strasbourgis.

Alguskuupäevad: 1. jaanuar ja 1. september.