Tréimhsí oiliúna

Institution/Agency: 
Type of contract: 

Tairgeann an tOmbudsman Eorpach tréimhsí oiliúna do chéimithe ollscoile agus do chéimithe ardoideachais a bhfuil suim mhór acu i riarachán poiblí an Aontais Eorpaigh agus, go háirithe, sa dóigh a bhfeidhmíonn riarachán an Aontais i dtaca leis na saoránaigh.

Tá na tréimhsí oiliúna ceaptha taithí phraiticiúil ar obair an Ombudsman Eorpaigh a thabhairt do chéimithe nua agus deis a thabhairt dóibh cur leis an eolas agus leis na scileanna a shealbhaigh siad le linn a gcúrsa staidéir. Bíonn cúraimí éagsúla le déanamh ag oiliúnaithe, de réir an tsaghais tréimhse oiliúna atá á cur isteach acu, cuir i gcás, gearáin a láimhseáil, cúnamh a thabhairt i réimse na meán agus na cumarsáide, páirt a ghlacadh i dtionscadail teicneolaíochta faisnéise nó i dtaighde a bhaineann le hobair an Ombudsman. Is iondúil gur faoi mhaoirseacht oifigeach nó gníomhaire ar leibhéal Cinn Aonaid nó a chothrom in oifig an Ombudsman Eorpaigh a bhíonn oiliúnaithe ag obair.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach agus de thír is iarrthóir ar bhallraíocht san Aontas Eorpach, a bhain céim nó dioplóma amach de bharr cúrsa staidéir trí bliana ar a laghad, i gceann de na disciplíní a fhoráiltear san fhógra don chúrsa oiliúna.

Fad ama: 1 bhliain amháin ar a mhéad (ag brath ar an bhfeidhmíocht).

Pá? Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim is €1,300 sa mhí an pá sa Bhruiséil agus tuairim is €1,600 sa mhí an pá in Strasbourg.

Dátaí tosaigh: 1 Eanáir agus 1 Meán Fómhair.