Szakmai gyakorlat

Institution/Agency: 
Type of contract: 

Az európai ombudsman gyakornoki helyet kínál olyan egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező személyeknek, akik érdeklődnek az Európai Unió közigazgatása iránt és kiváltképp aziránt, hogy az emberek mindennapjait hogyan befolyásolják az uniós szintű adminisztratív döntések.

A szakmai gyakorlat célja, hogy a diplomás pályakezdők gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az európai ombudsman munkájáról, és hogy kamatoztathassák a tanulmányaik alatt megszerzett tudást és készségeket. Az adott szakmai gyakorlat típusától függően a gyakornokok többek között részt vehetnek panaszok kivizsgálásában, médiaügyi és kommunikációs feladatokat láthatnak el, IT-projekteken dolgozhatnak vagy kutatómunkát végezhetnek az ombudsman hatáskörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatban stb. A gyakornokok az európai ombudsman hivatalánál dolgozó munkatárs vagy tisztviselő (általában egységvezető vagy vele egyenrangú személy) közvetlen felügyelete alá tartoznak.

Kik jelentkezhetnek? Uniós tagállam vagy hivatalos tagjelölt ország állampolgárai, akik legalább hároméves tanulmányoknak megfelelő végzettséggel vagy oklevéllel rendelkeznek a felhívásban rögzített területek valamelyikén.

Időtartam: Legfeljebb 1 év (teljesítménytől függően)

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés Brüsszelben havonta kb. 1300 euró, Strasbourgban havonta kb. 1600 euró.

Mikor lehet kezdeni? Minden év január 1-jén és szeptember 1-jén.