Stažuotės

Institution/Agency: 
Type of contract: 

Europos ombudsmeno tarnyba rengia stažuotes universitetų arba kitų aukštojo mokslo įstaigų absolventams, besidomintiems Europos Sąjungos viešuoju administravimu, visų pirma ES administravimo institucijų ir piliečių santykiais.

Stažuotės rengiamos siekiant studijas neseniai baigusiems asmenims suteikti praktinės darbo Europos ombudsmeno tarnyboje patirties ir sudaryti jiems sąlygas pasinaudoti per studijas įgytomis žiniomis ir įgūdžiais. Stažuotojai, priklausomai nuo konkrečios stažuotės pobūdžio, padės nagrinėti skundus, prisidės prie darbo žiniasklaidos ir komunikacijos srityje, atliks su IT projektais arba ombudsmeno darbui svarbiais tyrimais susijusį darbą. Stažuotoją tiesiogiai prižiūri Europos ombudsmeno tarnybos pareigūnas arba kitas darbuotojas. Paprastai tai būna skyriaus vadovas arba tokio lygmens pareigas einantis asmuo.

Paraiškas teikti gali: ES valstybės narės arba šalies kandidatės tapti ES nare piliečiai, turintys aukštojo mokslo diplomą, kuriuo patvirtinama, kad jie baigė ne mažiau kaip trejų metų vienos iš pranešime apie stažuotę nurodytų sričių studijas.

Trukmė: ne daugiau kaip 1 metai (priklauso nuo rezultatų)

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1 300 eurų per mėnesį Briuselyje ir apie 1 600 eurų per mėnesį Strasbūre.

Pradžios datos: sausio 1 d. ir rugsėjo 1 d.