Stažēšanās

Sākumlapa > Darba iespējas > Stažēšanās
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Eiropas Ombuds piedāvā stažēšanās iespējas augstskolu absolventiem, kuriem ir patiesa interese par Eiropas Savienības publisko pārvaldi un jo īpaši to, kā ES pārvalde ietekmē iedzīvotājus.

Diplomu nesen saņēmušajiem augstskolu absolventiem prakse sniedz iespēju gūt darba pieredzi Eiropas Ombuda birojā un šajā darbā izmantot studiju laikā apgūtās zināšanas un prasmes. Stažieru uzdevumi, ko nosaka atkarībā no konkrētās prakses programmas, ietver palīdzību sūdzību izskatīšanā, plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas jomā, darbu IT projektos vai ar Eiropas Ombuda darbu saistītā izpētē. Stažieri strādā Eiropas Ombuda ierēdņa vai darbinieka (parasti nodaļas vadītāja vai līdzvērtīga līmeņa darbinieka) tiešā pārraudzībā.

Kas var pieteikties: ES dalībvalsts vai kandidātvalsts pilsoņi, kuriem ir vismaz triju gadu studijās iegūts grāds vai diploms kādā no specialitātēm, kas norādītas paziņojumā par stažēšanos.

Ilgums: ne vairāk kā 1 gads (atkarībā no veikuma).

Apmaksa: ir. Briselē aptuveni 1300 eiro mēnesī un Strasbūrā aptuveni 1600 eiro mēnesī.

Sākuma datumi: 1. janvāris un 1. septembris.