Stáže

Institution/Agency: 
Type of contract: 

Európsky ombudsman ponúka stáže pre absolventov univerzít alebo iných vysokých škôl, ktorí majú vážny záujem o verejnú správu Európskej únie, a najmä o to, ako táto správa ovplyvňuje životy občanov.

Stáže majú poskytnúť čerstvým absolventom praktické skúsenosti v oblasti práce európskeho ombudsmana a umožniť im uplatniť vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia. Medzi úlohy stážistov v závislosti od charakteru konkrétnej stáže bude patriť pomoc pri preskúmaní sťažností, pomoc v oblasti médií a komunikácie, práca na projektoch IT alebo výskume súvisiacom s prácou ombudsmana. Stážisti pracujú pod priamym dohľadom úradníka alebo zamestnanca kancelárie ombudsmana, zvyčajne vedúceho útvaru alebo úradníka na rovnocennej pozícii.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členského štátu EÚ alebo kandidátskej krajiny na pristúpenie k EÚ, s vysokoškolským vzdelaním trvajúcim aspoň 3 roky alebo s diplomom v jednom z odborov uvedených v oznámení o stáži.

Trvanie: Maximálne 1 rok (v závislosti od výkonnosti).

Platená stáž: Áno. Približne 1 300 EUR mesačne v Bruseli a približne 1 600 EUR mesačne v Štrasburgu.

Dátumy nástupu: 1. január a 1. september