Pripravništvo

Type of contract: 

Urad evropskega varuha človekovih pravic ponuja pripravništvo univerzitetnim in visokošolskim diplomantom, ki jih zanima javna uprava Evropske unije, predvsem v razmerju do državljanov EU.

Pripravniki pridobijo praktične izkušnje z delom evropskega varuha človekovih pravic ter dopolnijo znanje in veščine, pridobljene v času študija. Glede na področje pripravništva delovne naloge obsegajo pomoč pri preiskavah prejetih pritožb, pomoč pri medijskem komuniciranju, sodelovanje pri projektih IT in raziskovanjih, relevantnih za delo varuha. Pripravniki delajo pod neposrednim mentorstvom uradnika oz. uslužbenca urada evropskega varuha, navadno vodje enote (ali enakovredni položaj).

Kdo se lahko prijavi: državljani držav članic EU in držav kandidatk s končanim najmanj triletnim študijem in diplomo na enem od področij, predvidenih v razpisu za opravljanje pripravništva.

Trajanje: največ 1 leto (odvisno od uspešnosti).

Plačano: da. Okoli 1 300 evrov na mesec v Bruslju, okoli 1 600 evrov na mesec v Strasbourgu.

Začetek: 1. januar in 1. september