Stáže

Místo konání stáže: 
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Díky stážím ve Výboru regionů získáte zkušenost z první ruky v tomto dynamickém politickém shromáždění. Seznámíte se s cíli a činností výboru a budete mít možnost podílet se na evropské integraci. Stážisté jsou přidělováni do jednotlivých oddělení, takže náplň jejich práce se může lišit. Některá oddělení jsou více politicky orientovaná, jiná jsou spíše administrativní povahy. Obecně platí, že náplň práce se podobá té, kterou provádějí nižší úředníci (platová třída AD 5).

Kdo může podat přihlášku: Absolventi vysokých škol z členských zemí EU nebo ze zemí, které mají status oficiální kandidátské země na přistoupení, s důkladnou znalostí jednoho z úředních jazyků Evropské unie a dostatečnou znalostí dalšího pracovního jazyka EU (francouzština nebo angličtina).

Doba trvání stáže: 5 měsíců

Plat: ano, přibližně 1 000 eur měsíčně

Datum zahájení stáže: 16. února nebo 16. září