Praktika

Institution/Agency: 
Type of contract: 

Tulles praktikale Regioonide Komiteesse, saate osa poliitilise organisatsiooni töö kesksetest aspektidest. Tutvute komitee eesmärkidega ja Euroopa lõimumise heaks tehtava tööga. Praktikandid suunatakse tööle Regioonide Komitee eri osakondadesse. Töö iseloom sõltub suuresti konkreetsest üksusest. Mõnede üksuste töö on poliitilisema loomuga, teistel jälle on rohkem halduskohustusi. Üldjuhul vastavad praktikantidele antavad tööülesanded nooremametniku (AD5) kohustuste tasemele.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriigi või ametliku kandidaatriigi ülikoolilõpetanud. Kandidaadid peavad väga hästi valdama ühte ELi ametlikku keelt ning peale selle piisaval tasemel ühte ELi töökeeltest (inglise või prantsuse).

Kestus: 5 kuud

Tasustatud: jah. Umbes 1000 eurot kuus

Alguskuupäevad: 16. veebruar ja 16. september