Työharjoittelu

Harjoittelupaikka: 
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Työharjoittelu alueiden komiteassa on hyvä tilaisuus tutustua poliittisen edustajakokouksen toimintaan, tavoitteisiin ja työhön Euroopan yhdentymisen edistämiseksi. Kukin harjoittelija työskentelee jossakin alueiden komitean yksikössä, ja työtehtävien laatu riippuu suuresti yksikön vastuualueesta. Toiset yksiköt ovat poliittisia, toiset taas hallinnollisia. Harjoittelijoiden työtehtävät vastaavat yleensä virkaiältään nuorimpien virkamiesten (palkkaluokka AD5) tehtäviä.

Kohderyhmä: Hakijalla on oltava korkeakoulututkinto, ja hänen on oltava jonkin EU-maan tai EU:n ehdokasmaan kansalainen. Hakijan on hallittava perusteellisesti yksi EU:n virallinen kieli ja tyydyttävästi toinen kieli, joka on EU:n työkieli (englanti tai ranska).

Harjoittelun kesto: 5 kuukautta

Palkka/korvaus: Noin 1 000 euroa/kk

Aloitusajankohdat: 16. helmikuuta ja 16. syyskuuta