Tréimhsí oiliúna

Institution/Agency: 
Type of contract: 

An té a dhéanann tréimhse oiliúna i gCoiste na Réigiún bíonn sé i gcroílár gníomhaíochtaí comhthionóil pholaitiúil. Cuireann siad eolas ar chuspóir an Choiste agus bíonn siad ag obair ar son chomhtháthú na hEorpa. Cuirtear gach oiliúnaí chun oibre i roinn ar leith den Choiste. Bíonn cineál na hoibre ag brath ar an aonad ina bhfuil an t-oiliúnaí ag obair. Tá aonaid ann agus is le gnóthaí polaitiúla is mó a phléann siad, aonaid eile is le gnóthaí riaracháin a bhíonn siad ag plé. Go ginearálta, bíonn an obair a thugtar d'oiliúnaithe inchurtha leis an obair a dhéanann oifigigh de ghrád AD5.

Cé atá incháilithe? Céimithe ollscoile ó Bhallstát den Aontas Eorpach, nó ó thír is iarrthóir oifigiúil ar bhallraíocht san Aontas Eorpach, a bhfuil máistreacht acu ar theanga amháin de theangacha oifigiúla an Aontais agus eolas sásúil acu ar an bhFraincis nó ar an Béarla (ceann de theangacha oibre an Aontais).

Fad ama: 5 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,000 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: 16 Eanáir agus 16 Meán Fómhair