Pripravnički staž

Institution/Agency: 
Type of contract: 

Stažiranjem u Odboru regija ući ćete u samo središte političke dinamike. Upoznat ćete se s ciljevima Odbora regija i radom na europskim integracijama. Svaki stažist upućuje se u određenu službe Odbora regija, a priroda njihova posla uvelike ovisi o službi kojoj su dodijeljeni. Neki odjeli više su politički orijentirani, dok su drugi posvećeni administrativnim poslovima. Općenito, vrsta posla koju obavljaju stažisti odgovara poslovima mlađih službenika na izvršnim položajima (AD 5).

Tko se može prijaviti: osobe s visokoškolskom diplomom iz država članica EU-a ili zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u, s temeljitim znanjem jednog od službenih jezika EU-a i zadovoljavajućim znanjem nekog drugog radnog jezika EU-a (tj. engleskog ili francuskog)

Trajanje: 5 mjeseci

Plaćeno: da, oko 1000 EUR mjesečno

Datum početka: 16. veljače i 16. rujna