Stažuotės

Institution/Agency: 
Type of contract: 

Stažuotė Regionų komitete suteikia galimybę pamatyti, kaip dirbama politinėje asamblėjoje. Per ją susipažinsite su Regionų komiteto tikslais ir veikla Europos integracijos srityje. Stažuotojas paskiriamas į kurį nors Regionų komiteto padalinį. Veiklos pobūdis labai priklauso nuo to, kuriame skyriuje stažuojamasi. Vienų skyrių darbas labiau susijęs su politika, kitų – su administravimu. Stažuotojams paprastai skiriamas toks darbas, kokį atlieka žemesnio rango pareigūnai (AD 5 lygio).

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai iš ES valstybių narių arba iš oficialių šalių kandidačių tapti ES narėmis, labai gerai mokantys vieną iš oficialiųjų ES kalbų ir pakankamai gerai mokantys vieną ES institucijų darbo kalbą (prancūzų arba anglų).

Trukmė: 5 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1000 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: vasario 16 d. ir rugsėjo 16 d.