Prakse

Institution/Agency: 
Type of contract: 

Stažējoties Reģionu komitejā, jums būs iespēja ielūkoties politiskās asamblejas dinamiskajā ikdienas darbā. Uzzināsiet, kādi ir Reģionu komitejas mērķi un darbs Eiropas integrācijas jomā. Katrs stažieris tiek norīkots darbā kādā no Reģionu komitejas dienestiem, bet darbs lielā mērā ir atkarīgs no konkrētās nodaļas. Dažu nodaļu darba kārtībā vairāk ir politiskie jautājumi, citās – administratīvie. Stažieriem paredzētie darba uzdevumi ir līdzvērtīgi tiem, ko veic jaunākie speciālisti ierēdņu pakāpē AD5.

Kas var pieteikties: Augstskolu absolventi no ES dalībvalstīm vai ES oficiālajām kandidātvalstīm, kuri ļoti labi pārvalda kādu no ES oficiālajām valodām un apmierinošā līmenī vēl vienu ES darba valodu (franču vai angļu valodu).

Ilgums: 5 mēneši.

Apmaksa: Ir, aptuveni 1000 eiro mēnesī.

Sākuma datums: 16. februāris un 16. septembris.