Stáže

Institution/Agency: 
Type of contract: 

Počas stáže vo Výbore regiónov sa ocitnete uprostred dynamického politického diania. Oboznámite sa s cieľmi Výboru regiónov a s jeho prácou v záujme európskej integrácie. Každý stážista, resp. každá stážistka je pridelený(-á) na určitý útvar Výboru regiónov. Typ práce závisí vo veľkej miere od konkrétneho oddelenia. Niektoré oddelenia sú viac politicky orientované, iné majú viac administratívny ráz. Typ pridelenej práce sa vo všeobecnosti rovná práci výkonného úradníka v platovej triede AD5.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl z členskej krajiny EÚ alebo štátu, ktorý je oficiálne kandidátom na pristúpenie, s dôkladnou znalosťou jedného z úradných jazykov EÚ a dostatočnou znalosťou ďalšieho pracovného jazyka EÚ (francúzštiny alebo angličtiny).

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 1 000 € mesačne

Dátum nástupu: 16. február a 16. september