Pripravništva

Institution/Agency: 
Type of contract: 

Pripravništvo na Odboru regij pomeni delo v dinamičnem političnem zboru. Pripravniki spoznajo cilje in prizadevanja Odbora regij v zvezi z evropskim povezovanjem. Vsak pripravnik je dodeljen posamezni službi, delovne naloge so odvisne od enote, nekatere enote so usmerjene v politično delo, druge v upravno. Na splošno velja, da pripravniki opravljajo enako delo kot nižji upravni uslužbenci (AD5).

Kdo se lahko prijavi: Univerzitetni diplomanti iz držav EU in držav, uradnih kandidatk za pristop. Temeljito morajo obvladati enega od uradnih jezikov EU in dobro znati enega od delovnih jezikov EU (francoščina ali angleščina).

Trajanje: 5 mesecev

Plačano pripravništvo: Da. Okoli 1 000 evrov na mesec

Začetek pripravništva: 16. februar in 16. september