Съвместен изследователски център

Начало > Възможности за работа > Съвместен изследователски център
Open for application: 
19/08/2021
Application closes / deadline: 
30/09/2021 - 23:59(брюкселско време)
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Съвместният изследователски център предлага стимулираща, мултикултурна и мултидисциплинарна среда за научни изследвания за стажанти. Има два вида стажове:

1. стаж, свързан с подготовката на дипломна работа за придобиване на университетска степен;

2. стаж след завършване на висше образование (или еквивалентна степен) в срок от 5 години от придобиването на последната университетска степен.

Кой може да кандидатства: Гражданите на държавите от ЕС, страните кандидатки, ползващи се от предприсъединителна стратегия, и други държави, които имат финансово участие в Рамковата програма.

Продължителност: 3 — 5 месеца 

Платен: Да. В зависимост от мястото на наемане.

Начални дати: Текущи