Стажове

Open for application: 
02/05/2022
Application closes / deadline: 
31/05/2022 - 23:59(брюкселско време)
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Съвместният изследователски център предлага стимулираща, мултикултурна и мултидисциплинарна среда за научни изследвания за стажанти.

Кой може да кандидатства: Граждани на държавите от ЕС или на държавите, асоциирани към рамковите програми за научни изследвания.

Продължителност: 3 — 5 месеца

Заплащане: Да. Сумата е в зависимост от мястото на наемане.

Начални дати: октомври 2022 г.