Det Fælles Forskningscenter

Forside > Jobmuligheder > Det Fælles Forskningscenter
Open for application: 
19/08/2021
Application closes / deadline: 
30/09/2021 - 23:59(Bruxellestid)
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Det Fælles Forskningscenter tilbyder praktikanter et stimulerende, multikulturelt og tværfagligt forskningsmiljø. Der er to former for praktikophold:

1. praktik i forbindelse med forberedelsen af et afsluttende speciale på universitetet

2. praktik efter en universitetsuddannelse (eller tilsvarende) inden for fem år efter afslutning af den seneste universitetsgrad.

Hvem kan søge? Statsborgere i et EU-land, et kandidatland, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi, eller et andet land, der bidrager økonomisk til rammeprogrammet.

Varighed: 3 til 5 måneder 

Lønnet: Ja. Afhænger af ansættelsesstedet.

Startdatoer: Løbende