Κοινό Κέντρο Ερευνών

Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Κοινό Κέντρο Ερευνών
Open for application: 
19/08/2021
Application closes / deadline: 
30/09/2021 - 23:59(Ώρα Βρυξελλών)
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Το ΚΚΕρ προσφέρει ένα δυναμικό, πολυπολιτισμικό και διεπιστημονικό ερευνητικό περιβάλλον για τους ασκούμενους. Υπάρχουν δύο είδη πρακτικής άσκησης:

1. άσκηση που συνδέεται με την προετοιμασία διδακτορικής διατριβής για πανεπιστημιακό τίτλο·

2. άσκηση μετά την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών σπουδών (ή ισοδύναμό τους) εντός 5 ετών από τον τελευταίο πανεπιστημιακό τίτλο.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ, των υποψηφίων χωρών στις οποίες εφαρμόζεται προενταξιακή στρατηγική και άλλων χωρών που συμβάλλουν οικονομικά στο πρόγραμμα πλαίσιο.

Διάρκεια: 3 έως 5 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι. Ανάλογα με τον τόπο πρόσληψης.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη