Πρακτική άσκηση

Open for application: 
02/05/2022
Application closes / deadline: 
31/05/2022 - 23:59(Ώρα Βρυξελλών)
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών προσφέρει ένα δυναμικό, πολυπολιτισμικό και διεπιστημονικό ερευνητικό περιβάλλον για τους/τις ασκούμενους/-ες.

Ποιοι/Ποιες μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ ή των χωρών που είναι συνδεδεμένες με τα προγράμματα-πλαίσια για την έρευνα.

Διάρκεια: 3 έως 5 μήνες.

Αμειβόμενη: Ναι. Το ποσό εξαρτάται από τον τόπο πρόσληψης.

Ημερομηνίες έναρξης: Οκτώβριος 2022.