Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC)

Startseite > Vacatures > Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC)
Open for application: 
19/08/2021
Application closes / deadline: 
30/09/2021 - 23:59(Brusselse tijd)
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Bij het JRC kunnen stagiairs onderzoek doen in een stimulerende, multiculturele en multidisciplinaire omgeving. Er zijn twee soorten stages:

1. stages ter voorbereiding van een masterscriptie/masterthesis

2. stages na een universitaire graad (maximaal 5 jaar na het behalen van het laatste universitaire (of gelijkwaardige) diploma)

Voor wie? Onderdanen van EU-landen, kandidaat-lidstaten die onder een pretoetredingsstrategie vallen, en andere landen die financieel bijdragen aan het Kaderprogramma.

Hoe lang? 3 tot 5 maanden 

Betaald? Ja, de vergoedingen variëren per standplaats.

Vanaf wanneer? Permanent