Wspólne Centrum Badawcze

Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Wspólne Centrum Badawcze
Open for application: 
19/08/2021
Application closes / deadline: 
30/09/2021 - 23:59(czasu brukselskiego)
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) oferuje stażystom doskonałe warunki do prowadzenia multidyscyplinarnych badań w wielokulturowym środowisku. Organizujemy dwa rodzaje staży:

1. staże w trakcie pisania pracy dyplomowej;

2. staże po ukończeniu uczelni wyższej (lub studiów równoważnych), w ciągu 5 lat od uzyskania ostatniego dyplomu uniwersyteckiego.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE, państw kandydujących objętych strategią przedakcesyjną lub innych państw wnoszących wkład finansowy w program ramowy.

Czas trwania: Od 3 do 5 miesięcy 

Staż płatny: Tak – w zależności od miejsca rekrutacji

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów