Skupno raziskovalno središče

Domača stran > Zaposlitvene možnosti > Skupno raziskovalno središče
Open for application: 
19/08/2021
Application closes / deadline: 
30/09/2021 - 23:59(Bruseljski čas)
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Skupno raziskovalno središče (JRC) omogoča pripravništvo v stimulativnem, večkulturnem in multidisciplinarnem raziskovalnem okolju. JRC ponuja dve vrsti pripravništva:

1. v okviru priprave univerzitetne diplomske naloge

2. po zaključku univerzitetnega (ali enakovrednega) študija v obdobju 5 let po pridobitvi zadnje univerzitetne diplome

Kdo se lahko prijavi: državljani držav članic EU, držav kandidatk (v okviru predpristopne strategije) in drugih držav, ki finančno prispevajo k okvirnemu programu.

Trajanje: 3–5 mesecev 

Plačano: da, odvisno od kraja zaposlitve

Začetek: ko se odpre prosto mesto