Стажове

Type of contract: 

Два пъти годишно Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) предлага стажове за висшисти. През тези периоди на обучение на работното място може да се научи какви са дейностите и ролята на ЕИСК и да се придобие професионален опит в мултикултурна среда.

Кой може да кандидатства: Висшисти, които са граждани на една от държавите на Европейския съюз.

Продължителност: 5 месеца

Платен: Да. Около 1190 евро на месец

Начални дати: 16 февруари и 16 септември