Πρακτική άσκηση

Type of contract: 

Δύο φορές τον χρόνο, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προσφέρει πρακτική άσκηση σε πτυχιούχους πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της ενδοϋπηρεσιακής πρακτικής άσκησης, οι ασκούμενοι έχουν την ευκαιρία να μάθουν για το ρόλο και τις δραστηριότητες της ΕΟΚΕ και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου, υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.190 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: 16 Φεβρουαρίου και 16 Σεπτεμβρίου