Stažuotės

Type of contract: 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas du kartus per metus rengia stažuotes universitetų absolventams. Šios stažuotės suteikia galimybę daugiau sužinoti apie EESRK vaidmenį ir veiklą, įgyti profesinės patirties daugiakultūrėje aplinkoje.

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai, kurie yra Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai.

Trukmė: 5 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1190 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: vasario 16 d., rugsėjo 16 d.