Stáže

Type of contract: 

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) ponúka dvakrát ročne stáže absolventom vysokých škôl. Sú príležitosťou dozvedieť sa viac o úlohách a činnostiach EHSV a získať odbornú prax v multikultúrnom prostredí.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov Európskej únie.

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 1 190 EUR mesačne

Dátumy nástupu: 16. februára a 16. septembra