Praktikophold

Forside > Jobmuligheder > Praktikophold
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Europa-Kommissionens praktikantordning er åben for universitetskandidater fra hele verden.

Vi tilbyder praktikophold inden for en lang række områder, hvor du kan få et godt indblik i, hvad EU arbejder med. Arbejdets indhold afhænger i høj grad af den tjenestegren, du bliver tilknyttet. Der er muligheder inden for konkurrencelovgivning, personaleforvaltning, miljøpolitik, kommunikation og meget mere.

Praktikanter får samme type opgaver som nyansatte kandidater. Det kan i praksis betyde organisering af arbejdsgrupper og møder, indsamling af information og dokumentation, udarbejdelse af rapporter og besvarelse af henvendelser samt deltagelse i kontormøder og andre relevante arrangementer. Du vil også få opgaver, der er mere specifikke for dit konkrete ansættelsessted – jurister i Kommissionen vil f.eks. beskæftige sig med noget ganske andet end økonomer i Revisionsretten eller generalister i Parlamentet.

Hvem kan søge? Universitetsuddannede inden for alle områder kan søge, så længe de har færdiggjort en bachelorgrad (du kan normalt få en oversigt over dine eksamensresultater, hvis du endnu ikke har modtaget eksamensbeviset). Det er ikke et krav, at du er EU-borger (der afsættes et mindre antal pladser til ikke-EU-borgere), men du skal have kendskab til to EU-sprog. Erhvervserfaring og kandidatgrad er et plus, men normalt ikke noget krav.

Varighed: 5 måneder

Lønnet: Ja. 1 176,83 euro om måneden pr. 1. marts 2018 samt godtgørelse af rejseomkostninger.

Startdato: 1. marts og 1. oktober