Työharjoittelu

Institution/Agency: 
Type of contract: 

Euroopan komission harjoitteluohjelmaan hakevilta edellytetään korkeakoulututkintoa.

Työharjoittelu on erinomainen tilaisuus tutustua EU:n toimintaan sisältäpäin. Harjoittelupaikkoja on tarjolla monilla eri aloilla, ja työn sisältö riippuu harjoittelijan työllistävästä yksiköstä. Mahdollisia aloja ovat esimerkiksi kilpailulainsäädäntö, henkilöstöhallinto, ympäristöpolitiikka, viestintä ja kääntäminen.

Harjoittelijat tekevät samankaltaisia töitä kuin vastapalkatut virkamiehet. Käytännössä se voi tarkoittaa työryhmätapaamisten tai kokousten valmistelua, tiedonkeruuta ja dokumentointia, raporttien valmistelua ja kysymyksiin vastaamista sekä osallistumista yksikön kokouksiin ja muihin tapahtumiin. Työtehtävät vaihtelevat myös osastoittain – komission lakimiehen toimenkuva on varsin erilainen kuin tilintarkastustuomioistuimen ekonomistin tai parlamentissa työskentelevän hallintovirkamiehen.

Kohderyhmä: Harjoittelijalta edellytetään, että hän on suorittanut korkeakoulututkinnon (tutkinnon on oltava jo valmis, vaikka tutkintotodistusta ei olisikaan vielä ehditty myöntää). Harjoittelijan ei tarvitse olla EU-kansalainen, sillä joitakin harjoittelupaikkoja on varattu myös EU: n ulkopuolelta tuleville hakijoille, mutta yleensä edellytetään kahden EU-kielen osaamista. Työkokemus ja jatko-opinnot ovat etu, mutta niitä ei yleensä vaadita.

Harjoittelun kesto: 5 kuukautta

Palkka/korvaus: 1 176,83 euroa (1.3.2018 alkaen) ja matkakulukorvaukset

Aloitusajankohdat: 1. maaliskuuta ja 1. lokakuuta