Szakmai gyakorlatok

Kezdőlap > Munkalehetőségek > Szakmai gyakorlatok
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Az Európai Bizottság gyakornoki programja a világ bármely országából érkező, felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek előtt nyitva áll.

Szakmai gyakorlatot számos különböző szakterületen lehet végezni – a közös bennük az, hogy mindegyik kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatalok betekintsenek az Unió működésébe. A feladatok nagyon eltérőek lehetnek annak függvényében, hogy mely szervezeti egységnél kerül sor a gyakorlatra. Pályázhatók gyakornoki helyek többek között a versenyjog, a humánerőforrás, a környezetvédelem és a kommunikáció területén.

A gyakornokok hasonló feladatokat kapnak, mint az újonnan felvett diplomások. A gyakorlatban az alábbi tevékenységekről van szó: munkacsoportok és értekezletek megszervezése, információk gyűjtése, dokumentációk összeállítása, jelentések megírása, a Bizottsághoz intézett kérdések megválaszolása, illetve részvétel csoportértekezleteken és egyéb eseményeken. A munka jellege függ az adott intézménytől vagy szervezeti egységtől is: a Bizottságban szakmai gyakorlatukat töltő jogászok más feladatokat látnak el, mint a Számvevőszéken dolgozó közgazdászok, vagy mint a Parlamentben általános szakmai gyakorlatot végző személyek.

Kik jelentkezhetnek? Szakmai gyakorlatra bármilyen felsőfokú végzettséggel rendelkező személy jelentkezhet. A jelentkezéskor be kell mutatni a főiskolai/egyetemi diplomát vagy – ha azt még nem állították ki – a tanulmányok elvégzését igazoló egyetemi indexet. A gyakornokoknak nem kell uniós ország állampolgárságával rendelkezniük (bizonyos számú gyakornoki pozíció nem uniós állampolgárságú gyakornokok számára van fenntartva). Általában elvárás azonban, hogy a jelentkezők legalább két uniós nyelvet ismerjenek. A munkatapasztalat vagy a posztgraduális végzettség előnyt jelent, de általában nem kötelező.

Időtartam: 5 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A gyakornoki fizetés 2018. március 1-jétől 1176,83 euró, plusz az útiköltség-térítés.

Mikor lehet kezdeni? Minden évben március 1-jén és október 1-jén.