Prakse

Institution/Agency: 
Type of contract: 

Eiropas Komisijas stažieru programma ir domāta augstskolu absolventiem no visas pasaules.

Prakse (jeb stažēšanās) ir pieejama visdažādākajās jomās un sniedz ļoti labu ieskatu ES iestāžu darbā. Darba saturs lielā mērā ir atkarīgs no attiecīgā dienesta, kurā nonāksiet. Iespējas iziet praksi ir tādās jomās kā konkurences tiesības, cilvēkresursi, vides politika, komunikācija un daudzās citās jomās.

Praktikantiem uztic tādus pašus pienākumus kā nesen darbā pieņemtiem augstskolu absolventiem. Piemēram, rīkot darba grupas un sanāksmes, apkopot informāciju un dokumentus, sagatavot ziņojumus un atbildēt uz jautājumiem, kā arī piedalīties nodaļas sanāksmēs un citos pasākumos. Ir arī uzdevumi, kas saistīti ar konkrētās nodaļas specifiku. Proti, juristi Komisijā nedarīs to pašu, ko ekonomisti Revīzijas palātā vai plaša profila speciālisti Parlamentā.

Kas var pieteikties: augstskolu absolventi jebkurā specialitātē, ja viņu grāds jau ir piešķirts (ja diploms vēl nav izsniegts, parasti var tā vietā iesniegt akadēmisko izziņu). Praktikantam nav obligāti jābūt ES pilsonim (neliels skaits vietu ir rezervēts ārpussavienības valstu pilsoņiem). Tomēr parasti pieprasa, lai praktikants zinātu divas ES valodas. Darba pieredze un pēcdiploma izglītība ir pluss, bet parasti nav nepieciešamas.

Ilgums: 5 mēneši

Vai tiek maksāts pabalsts: jā (2018. gada 1. martā tā apjoms ir 1176,83 eiro. Tiek segti ceļošanas izdevumi.)

Sākuma datums: 1. marts un 1. oktobris