Stagii

Institution/Agency: 
Type of contract: 

Programul de stagii al Comisiei Europene este deschis tuturor absolvenților de studii universitare din Europa, dar și din restul lumii.

Stagiile permit cunoașterea, din interior, a activității instituțiilor europene. Natura atribuțiilor depinde de departamentul în care veți fi repartizat. Domeniile sunt foarte variate, de la dreptul concurenței, resurse umane și politica de mediu, până la comunicare, traducere etc.

Stagiarii au același tip de sarcini ca și absolvenții nou recrutați. De exemplu, organizează grupuri de lucru și reuniuni, compilează informații și documentație, pregătesc rapoarte, răspund la cererile de informații și participă la ședințe de unitate și la alte activități. În funcție de departament, pot avea și sarcini mai speciale. Juriștii care lucrează la Comisie nu vor face același lucru ca economiștii de la Curtea de Conturi sau generaliștii de la Parlament.

Candidați eligibili: Absolvenți de studii universitare din orice domeniu (dacă diploma nu a fost încă eliberată, dovada absolvirii se poate face cu ajutorul foii matricole). Deși nu este obligatoriu să fiți cetățean al UE (un număr redus de locuri este de altfel rezervat cetățenilor din țări terțe), trebuie în general să cunoașteți două limbi oficiale ale UE. Experiența profesională și studiile postuniversitare constituie un avantaj, fără a fi însă obligatorii.

Durata: 5 luni

Plătit: Da. 1 176,83 EUR începând de la 1 martie 2018 și rambursarea costurilor de deplasare.

Date de începere: 1 martie și 1 octombrie