Praktik

Institution/Agency: 
Type of contract: 

Kommissionens praktikprogram är öppet för högskoleutbildade från hela världen.

Praktikplatser erbjuds inom en rad områden och ger dig en bra inblick i EU:s arbete. Arbetsuppgifterna beror på var du placeras. Du kan få syssla med konkurrenslagstiftning, personalfrågor, miljöpolitik, kommunikation och mycket annat.

Som praktikant får du samma typ av arbetsuppgifter som nyanställda kollegor. Det kan vara att organisera arbetsgrupper och möten, sammanställa information, utarbeta rapporter och svara på frågor. Du får också delta i enhetsmöten och andra aktiviteter. Beroende på var du jobbar kan du också få mer specifika uppgifter. Kommissionens jurister har t.ex. helt andra arbetsuppgifter än revisionsrättens ekonomer eller handläggarna på Europaparlamentet.

Vem kan söka? Du som har någon form av högskoleexamen, det spelar ingen roll inom vilket ämne (om du inte har fått ditt examensbevis ännu kan du i allmänhet skicka in ett registerutdrag). Du behöver inte vara EU-medborgare (ett fåtal platser reserveras för dem som kommer från länder utanför EU), men vanligtvis krävs kunskaper i två EU-språk. Arbetslivserfarenhet och master- eller forskarutbildning är en merit, men i regel inget krav.

Hur lång är praktiken? 5 månader

Får jag lön? Ja, 1 176,83 euro i månaden från och med den 1 mars 2018 och ersättning för resekostnader

Startdatum: 1 mars och 1 oktober