Стажове

Open for application: 
01/05/2022
Application closes / deadline: 
30/06/2022 - 23:59(брюкселско време)
Institution/Agency: 
Type of contract: 


Европейската сметна палата организира три периода на обучителен стаж в области от нейната дейност всяка година.

Кой може да кандидатства: Граждани на ЕС, които имат диплома за висше образование или са завършили поне четири семестъра университетско обучение в област от интерес за Палатата (одит, бюджет, счетоводство, администрация, човешки ресурси, писмени преводи, комуникация, международни отношения, право).

Продължителност: 3, 4 или 5 месеца.

Заплащане: Да. Около 1350 евро (в зависимост от наличния бюджет).

Начални дати: 1 февруари, 1 май и 1 септември всяка година.