Stáže

Open for application: 
01/12/2021
Application closes / deadline: 
31/01/2022 - 23:59(Bruselského času)
Místo konání stáže: 
Institution/Agency: 
Type of contract: 


Evropský účetní dvůr organizuje ročně tři cykly stáží v oblastech souvisejících s jeho činností.

Kdo může podat přihlášku: státní příslušníci EU, kteří jsou buď držiteli uznávaného vysokoškolského diplomu, nebo studenti, kteří dokončili nejméně čtyři semestry vysokoškolského studia, a to v jednom z oborů, kterými se Účetní dvůr zabývá (audit, rozpočet, účetnictví, správa, lidské zdroje, překlady, komunikace, mezinárodní vztahy a právo)

Doba trvání stáže: 3, 4 nebo 5 měsíců

Placená stáž: ano, přibližně 1 350 eur (v závislosti na rozpočtových prostředcích, které jsou na dané období k dispozici)

Datum zahájení stáže: každý rok 1. února, 1. května nebo 1. září