Πρακτική άσκηση

Open for application: 
01/05/2022
Application closes / deadline: 
30/06/2022 - 23:59(Ώρα Βρυξελλών)
Type of contract: 


Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνει κάθε χρόνο τρεις περιόδους πρακτικής άσκησης σε τομείς σχετικούς με το έργο του.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι της ΕΕ που είτε έχουν λάβει αναγνωρισμένο πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου είτε έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε τομέα ενδιαφέροντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εσωτερικός έλεγχος, προϋπολογισμός, λογιστική, διοίκηση, ανθρώπινοι πόροι, μετάφραση, επικοινωνία, διεθνείς σχέσεις, νομικά).

Διάρκεια: 3, 4 ή 5 μήνες.

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.350 ευρώ (ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις του προϋπολογισμού).

Ημερομηνίες έναρξης: Την 1η Φεβρουαρίου, 1η Μαΐου και 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο.